Werkwijze bij volwassenen

Tijdens de intake maken we met behulp van de informatie van de verwijzier en u een patientendossier aan. In samenspraak met u formuleren we de hulpvraag. Na de intake vindt onderzoek plaats. Op grond van de intake en het onderzoek stellen we een diagnose. Van alle resultaten maken we een verslag en bespreken dat met u. De verwijzer krijgt een copie van het verslag. Naar aanleiding van de diagnose stellen wij een behandeldoel op dat in samenspraak met u wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst. In deze behandelovereenkomst is onder andere vastgelegd wat de logopedisten kunnen bieden en wat u zelf moet doen om het behandeldoel binnen de gestelde termijn te verwezenlijken.

We werken veel met audio- en videomiddelen om u bewust te maken van verkeerd aangeleerde spreek/stemgewoonten. U krijgt met deze middelen inzicht in de veranderingsprocessen die tijdens de therapie plaatsvinden. Daarnaast is het van belang dat u het nieuw geleerde gedrag gelijk gaat toe passen in het dagelijks leven.

Wij vinden het belangrijk dat de therapie in een ontspannen en plezierige sfeer plaatsvindt, waarbij niet alleen de spreektechniek centraal staat, maar waarbij ook, indien noodzakelijk, aandacht is voor omgevingsfactoren of emotionele factoren die van invloed kunnen zijn op de logopedische klachten.

De behandelingen vinden 1 à 2 keer per week plaats. De behandelduur bedraagt maximaal 25 minuten inclusief het schrijven van een korte samenvatting van hetgeen aan bod is gekomen tijdens de logopedieles.