Vergoeding

Logopedische hulp is in het basispakket opgenomen van alle zorgverzekeraars. Per 2022 hebben wij geen contract met de CZ met alle zorgverzekeraars hebben we wel een contract.

Alle verzekeraars vergoeden de logopedische zorg voor kinderen tot 18 jaar volledig.

Bent u ouder dan 18 jaar dan valt de logopedische zorg onder uw eigen risico. Heeft u medische kosten gehad waarbij u uw eigen risico volledig heeft verbruikt dan worden de logopedielessen door de verzekeringsmaatschappij vergoed.

Wij declareren, zowel bij kinderen als volwassenen, rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij. Bij volwassenen vindt er een terugkoppeling en verrekening plaats tussen de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde.

Een logopedische behandeling kost tussen de €35 en €45 (afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij). De behandelduur is 25 minuten.

Tarievenlijst logopedische ongecontracteerde zorg 2022 en extra werkzaamheden

REGULIERE INDIVIDUELE BEHANDELING 

€ 45,00

OVERLEG MET DERDEN  (30 minuten)

€ 45,00

SCHOLEN

*Aanmelding bij Kentalis voor breed onderzoek TOS vanuit de school en de logopedist geadviseerd 160,00 euro voor verslag en overleg.

 

*Aanvraag ambulante hulp Kentalis/Viertaal 160,00 euro voor verslag en overleg, te bereken aan de school voor extra taalhulp op school.

*Herindicatie ambulante hulp vanuit Kentalis/Viertaal (na 1 of 2 jaar begeleiding vanuit cluster 2 traject) 160,00 voor verslaglegging en overleg.

*Tussentijds onderzoek (afname enkele testen) met evaluatie van behandeldoelen, resultaten en nieuwe behandeldoelen 120.00 (verslag en overleg).

We zijn van mening dat bij TOS problematiek minimaal 1x per jaar overleg nodig is met IBer, leerkracht en logopedist.

Oudergesprekken over logopedisch onderzoek worden vanuit de verzekering betaald.

 

€ 160,00

 

 

€ 160,00

 

 

€ 160,00

 

 

€ 120,00

VERZUIMTARIEF (bij niet of te laat afbellen)

€ 30,00

 

 

Wij kunnen ook zonder medische verwijzing logopedische zorg bieden. De praktijk is direct toegankelijk.

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u de afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij de patiënt in rekening gebracht en niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt 30 euro .

Afmelden voor een afspraak kan telefonisch (direct contact of de voicemail inspreken) of per mail: bel 020-6380040 / Mail: info@logopediepraktijkjordaan.nl info@logopediepraktijkjordaan.nl