Verwijzingen

Alleen artsen kunnen verwijzen naar de logopedist.  Zij kunnen door middel van een verwijsbrief akkoord gaan met het uitvoeren van een logopedisch onderzoek waarna, indien nodig, een logopedische behandeling volgt.

Artsen die kunnen verwijzen:

  • Huisarts
  • Consultatiebureau-arts
  • Schoolarts
  • KNO-arts Kinderarts
  • Neuroloog
  • Tandarts / orthodontist
  • Spraak- taalteams van ziekenhuizen