Volwassenen

De K.N.O. arts verwijst vaak patiënten door met stemproblematiek die het gevolg zijn van stembandknobbels, poliepen of onvoldoende stembandsluiting. Regelmatig is er dan ook sprake van een hese stem en keelklachten. Ook mensen met (nog) geen hese stem kunnen last hebben van een vermoeide stem na het spreken, veel kuchen en schrapen of een stem die af en toe wegvalt. Soms zijn mensen ontevreden over de manier waarop hun stem klinkt (te hoog, te laag) en/of merken ze dat hun stem onvoldoende draagkracht heeft om bijvoorbeeld in een grote ruimte te kunnen spreken. Af en toe melden mensen zich aan die problemen ervaren bij het zingen of die merken dat hun stembereik verminderd is en zich afvragen hoe dat komt.

Kinderen

Naast volwassenen hebben we ook regelmatig te maken met kinderen die een hese stem hebben. Een deel van deze kinderen schreeuwt veel of gebruikt de stem met teveel spanning. Zo zijn er kinderen die hun emoties met name vertalen via hun stemgebruik. Aan de andere kant zijn er ook kinderen die te zacht en binnensmonds praten. Deze kinderen hebben moeite om zichzelf letterlijk verstaanbaar te maken in een groep.