Werkwijze bij kinderen

Tijdens de intake (waarbij alleen de ouders aanwezig zijn) maken we het patientendossier aan en formuleren we de hulpvraag/ klacht. Dat doen we aan de hand van de verwijzing van de arts, de aanvullende gegevens van u en derden (school, kinderdagverblijf etc). Na deze intake stellen wij een onderzoeksplan op en maken we afspraken met u om het onderzoek bij uw kind af te nemen.

Alle observaties en testresultaten van het onderzoek leggen we vast in een verslag. We nodigen u, de ouders, vervolgens uit voor een gesprek waarin u informatie krijgt over de spraak- taalontwikkeling van uw kind. We bespreken het behandelvoorstel, waarbij we ook onderzoeken in hoeverre u, als ouders, thuis veranderingen kunnen doorvoeren die de taalontwikkeling van het kind ten goede komen.
Ook bespreken wij de logopedische doelen en de manier waarop wij hieraan een bijdrage gaan leveren. Als we het eens zijn over de doelen en werkwijze kan de behandelovereenkomst getekend worden en gaat de behandeling beginnen.

Plezier en ontspanning staan centraal tijdens de behandeling. We houden rekening met de interesses van uw kind bij het kiezen van materiaal waarmee we aan de slag gaan. De logopedist gebruikt dit materiaal voor het trainen van de vaardigheden die nodig zijn om de logopedische doelen te bereiken. Bij een uitgebreide spraak- taaltherapie vindt het evaluatieonderzoek na 6 maanden plaats.

U kunt zich hier aanmelden voor de intake

Zodra uw kind 4 jaar wordt en er sprake is van spraak/taalproblemen die de communicatie in de weg staan, nemen we contact op met school. Er zal een gesprek plaatsvinden met de IBer (en mogelijk de leerkracht) van de betreffende school voor overleg en afstemmen, logopedische resultaten en de onderwijsbehoefte en mogelijk nader onderzoek voor het uitsluiten van een mogelijke TOS.

Wanneer uw kind al beschikt over de diagnose TOS en wij bij de behandeling betrokken worden, wordt vanuit school met onze logopedische gegevens extra taalhulp op school gegenereerd via cluster 2.  willen we 1x per jaar overleg met de IBer, leerkracht en de ABer voor afstemmen van de taalhulp en uitwisselen van de ervaringen. De ambulante taalhulp op school wordt gemonitoord door testen van de betrokken externe logopedist

De scholen hebben een budget om samenwerking met externe logopedisten te bekostigen en wij hebben een goede samenwerking met de scholen rondom de praktijk.