Werkwijze bij kinderen

Tijdens de intake (waarbij alleen de ouders aanwezig zijn) maken we het patientendossier aan en formuleren we de hulpvraag/ klacht. Dat doen we aan de hand van de verwijzing van de arts, de aanvullende gegevens van u en derden (school, kinderdagverblijf etc). Na deze intake stellen wij een onderzoeksplan op en maken we afspraken met u om het onderzoek bij uw kind af te nemen.

Alle observaties en testresultaten van het onderzoek leggen we vast in een verslag. We nodigen u, de ouders, vervolgens uit voor een gesprek waarin u informatie krijgt over de spraak- taalontwikkeling van uw kind. We bespreken het behandelvoorstel, waarbij we ook onderzoeken in hoeverre u, als ouders, thuis veranderingen kunnen doorvoeren die de taalontwikkeling van het kind ten goede komen.
Ook bespreken wij de logopedische doelen en de manier waarop wij hieraan een bijdrage gaan leveren. Als we het eens zijn over de doelen en werkwijze kan de behandelovereenkomst getekend worden en gaat de behandeling beginnen.

Plezier en ontspanning staan centraal tijdens de behandeling. We houden rekening met de interesses van uw kind bij het kiezen van materiaal waarmee we aan de slag gaan. De logopedist gebruikt dit materiaal voor het trainen van de vaardigheden die nodig zijn om de logopedische doelen te bereiken. Bij een uitgebreide spraak- taaltherapie vindt het evaluatieonderzoek na 6 maanden plaats.

U kunt zich hier aanmelden voor de intake