Volwassenen

Taalbehandeling bij volwassenen is alleen geïndiceerd als we te maken hebben met taalproblemen als gevolg van neurologische problemen (afasie). Wanneer tweetalige mensen taalles nodig hebben, worden zij verwezen naar een taalcursus voor allochtone sprekers.

Kinderen

Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat een kind problemen heeft bij de taalverwerving. Soms zijn er in het verleden (heden) problemen met het gehoor geweest, waardoor de taalontwikkeling achter is gebleven.
Ook kunnen de taalproblemen veroorzaakt worden door een zwakke taalaanleg.

Regelmatig zijn taalproblemen onderdeel van een bredere (leer) problematiek. In dat geval vindt de behandeling in overleg en samenspraak met verschillende disciplines plaats. In de praktijk werken wij regelmatig met kinderen waarbij er problemen zijn in de contactsfeer (autisme, PDD-NOS) en met kinderen met het syndroom van Down.

Aangezien de taalverwerving veel invloed heeft op het leerproces op school en op het contact met de omgeving, vindt er veel overleg plaats met de peuterspeelzaal of school waar het kind geplaatst is.