Vergoeding

Logopedische hulp is in het basispakket opgenomen van alle zorgverzekeraars. Per 2018 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract. 

Alle verzekeraars vergoeden de logopedische zorg voor kinderen tot 18 jaar volledig.

Bent u ouder dan 18 jaar dan valt de logopedische zorg onder uw eigen risico. Heeft u medische kosten gehad waarbij u uw eigen risico volledig heeft verbruikt dan worden de logopedielessen door de verzekeringsmaatschappij vergoed.

Wij declareren, zowel bij kinderen als volwassenen, rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij. Bij volwassenen vindt er een terugkoppeling en verrekening plaats tussen de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde.

Een logopedische behandeling kost tussen de €30 en €38 (afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij). De behandelduur is 25 minuten.

Wij kunnen ook zonder medische verwijzing logopedische zorg bieden. De praktijk is direct toegankelijk.

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u de afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij de patiënt in rekening gebracht en niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt 75% van de kosten van de behandeling.

Afmelden voor een afspraak kan alleen telefonisch: bel 020-6380040